تصاویر هوایی راهپیمایی مردم تهران در ۲۲ بهمن ۱۳۹۲

#201668>تصاویر هوایی راهپیمایی مردم تهران در ۲۲ بهمن۱۳۹۲

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25280/C/13921122_4225280.jpg

کدام انقلاب را شما سراغ دارید که بعد از ده‌ها سال، با حضور مردم در خیابانها و با شعارهاى مستحکم مردم، بزرگداشت براى سالگرد انقلاب گرفته بشود؟ حالا ان‌شاءاللَّه روز بیست و دوّم بهمن خواهید دید ملّت ایران باز هم در همه‌ى شهرها با استحکام مى‌آیند و فریاد خواهند زد استحکام خود را و نشان خواهند داد اقتدار ملّى را. آن چیزى که امنیّت کشور را حفظ میکند، نشان دادن اقتدار ملّى است. ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

#201668>آدرس اقتدار ملی

#201668>لینک:http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=25280#201668

/ 1 نظر / 12 بازدید